Zo houd je talent in de boardroom

24 May 2017

De behoefte aan nieuw talent in de boardroom is groot. Meer diversiteit in het bestuur om op maatschappelijke veranderingen in te spelen is nodig én lastig. Zo voorkomt u dat talent vastloopt in de bestuurlijke kleilaag.

Besturen hebben talent met andere vaardigheden en achtergronden hard nodig. De organisatie houdt zo contact met wat er speelt in de samenleving. Neem de verschuiving bij consumenten van bezit naar verbruik. Jongeren kopen minder auto’s, zij huren er liever een. Trends met grote gevolgen voor bijvoorbeeld verzekeraars. Om tijdig in te spelen op trends als deze, is meer diversiteit nodig in de boardroom. Niet makkelijk, zo zien we in de praktijk. Niet zelden haken getalenteerde bestuurders in spe voortijdig af. Hoe dat komt? Ander soort mensen vraagt om een ander soort leiderschap.

Verschillende meningen

In veel bedrijven richt het bestuur zich met name op het uitzetten van beleid. De mensen in de organisatie voeren dit zo goed mogelijk uit. Binnen de traditionele leiderschapsstijl worden zij beloond – als het goed gaat – en volgt straf bij fouten. We zien een grote behoefte aan een andere leiderschapsstijl. Daarin geeft de bestuurder niet alleen zijn visie, maar deelt ook zijn afwegingen. Dat laat ruimte voor andere meningen. De bestuurder zorgt voor een klimaat waarin talent de ruimte krijgt en geeft mensen de mogelijkheid om boven zichzelf uit te stijgen. Dat vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Een bestuurder die zich bekommert om het welzijn van werknemers, fouten tolereert en zich kwetsbaar kan opstellen.

Bestuurders zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun toon

Bent u zo’n betrokken bestuurder? Veel bestuurders denken van wel. De werkelijkheid is vaak anders. We houden mensen graag een spiegel voor. Om ruimte te geven aan talent is het bijvoorbeeld belangrijk om te luisteren, en door te vragen. Veel bestuurders zijn vooral zelf aan het woord. Ook zijn ze zich niet altijd bewust van het effect van hun toon. We dagen bestuurders uit daarover na te denken. ‘Je bent de baas, alles wat je zegt weegt zwaar voor de mensen om je heen. Draagt wat je zegt bij aan de motivatie van je medebestuursleden. Nodigt het anderen bijvoorbeeld uit om vragen te stellen, of juist niet?’ Zorg dat u als bestuurder regelmatig feedback krijgt. Dat is niet altijd prettig om te horen. Maar verandering brengt nu eenmaal ongemak met zich mee.

Ruimte voor innovatie

Meer diversiteit in de board vraagt om een kritische blik op de eigen manier van leidinggeven, én op de organisatie. Een goed bestuurder geeft talent de ruimte, ook om fouten te maken. Wordt u boos, of zegt u: ‘Helaas het is mislukt. Welke elementen zijn wel goed gegaan en wat kunnen we daar van leren.’ Is er voldoende ruimte voor innovatie? Of zijn de financiële spreadsheets toch weer leidend als het erop aankomt? Neem een jong lid van het managementteam dat een intensief ontwikkeltraject mag volgen op een gerenommeerde businessschool, gericht op het stimuleren van innovatie. Zo iemand raakt bij terugkomst in de organisatie gefrustreerd als hij of zij door het bestuur niet op innovatie, maar op omzet wordt afgerekend. Hoe hoger je komt in de meeste ondernemingen, hoe traditioneler de leiderschapsstijl. We zien veel talent worstelen met die bestuurlijke kleilaag.

Niet afremmen

Gelukkig zien we ook bedrijven die er in slagen talent aan te trekken en te behouden. Dat vraagt wel om krachtige keuzes. Bestuurders in dergelijke organisaties nemen direct maatregelen als talent wordt belemmerd of innovatie wordt afgeremd. Zij aarzelen niet om afscheid te nemen van management dat verandering tegenhoudt, bijvoorbeeld door kennis niet te delen. Acties die duidelijk maken dat het bestuur écht hecht aan een cultuur van openheid en de weg vrijmaken voor talent in de boardroom.

AnneMarie Smit en Evelien Vlastuin zijn governance-experts bij KPMG. Daarvoor werkten zij bij het expertisecentrum Toetsingen van de Nederlandsche Bank.

Deel dit bericht

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te blijven maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

KPMG gebruikt cookies voor o.a. de volgende doelen: beveiligen van de website; optimaliseren van de website en de dienstverlening door o.a. analyses websitegebruik en statistieken; integratie met sociale media waardoor bezoekers informatie op onze website kunnen delen via sociale media en e-mail.

Wilt u meer weten over deze cookies lees dan onze Online Privacy Statement

Akkoord