Brexit

‘Meer eenheid maakt Europees bedrijfsleven sterker’

02 Jun 2016

Britse topmannen waarschuwen in een brief dat een Brexit miljarden kost. Instabiliteit en multipolariteit domineren het geopolitieke klimaat, schrijft hoofd van het Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB Nederland Winand Quaedvlieg. Het bedrijfsleven moet volgens hem nauw worden betrokken bij de nieuwe Externe Strategie die de EU gaat opstellen. 

We hebben een mooie tijd achter de rug. Een kwart eeuw stormachtige globalisering sinds het neerhalen van het IJzeren Gordijn brachten sterke economische groei en technologische vooruitgang. Globalisering was aanvankelijk vooral éénrichtingverkeer: buitenlandse investeringen kwamen uit het westen en met die investeringen zouden zich democratie, mensenrechten en markteconomie over de wereld uitspreiden. Maar tijdens de economische crisis van 2007 bleek: de wereld had niet langer één supermacht, één politieagent. De instabiliteit in de wereld werd groter, failed states en invloedrijke niet-statelijke actoren werden een dagelijkse werkelijkheid. Nu de Europese Unie wordt omringd door een zone van fundamentele instabiliteit die loopt van Sint Petersburg naar Casablanca, geeft dat geen comfortabel gevoel.

Handel

Multipolariteit betekent niet alleen dat macht, economie en technologie breder gespreid zijn over de wereld. Het betekent ook dat de waarden waarop het internationale stelsel en de economische architectuur zijn gebaseerd, niet meer automatisch worden gedeeld. De belangen van het bedrijfsleven bij deze internationale ontwikkelingen zijn groot. De handel van de EU met landen buiten de Unie bedraagt éénderde van het BNP van de EU; en Europese bedrijven hebben 5.000 miljard euro aan buitenlandse investeringen in deze derde landen. Daarom moet het bedrijfsleven nauw betrokken zijn bij de nieuwe Externe Strategie van de EU die in juni 2016 uitkomt.

Bedrijven moeten nadenken over hun rol om het draagvlak van de EU te vergroten

De Externe Strategie zal op veel punten tot heroriëntatie nopen. Daaronder in de eerste plaats: het nieuwe handelsverdrag waar de EU met de VS over onderhandelt. Deze TTIP is veel meer dan een handelsverdrag. Het gaat ook om het aaneensmeden van twee oude bondgenoten in een nieuwe wereld waarin dat niet per se vanzelfsprekend is. Als Donald Trump in de race naar het Witte Huis oppert dat de VS het lidmaatschap van de NAVO maar moeten opgeven is dat meer dan uit de rails gelopen verkiezingsretoriek. Daaronder zit een gevoel dat al veel langer suddert in de VS en dat de EU nog parten kan gaan spelen als er niet wijs mee wordt omgegaan.

Ten tweede: het Nabuurschapsbeleid van de EU, gericht op inspanningen om de stabiliteit bij onze zuider- en oosterburen te versterken, zal een geheel nieuw accent moeten krijgen. En ten derde: hoe de multi-polariteit ook verder gestalte gaat krijgen, één ding is zeker: alleen met meer eenheid zullen de EU-landen hun positie in de wereld veilig kunnen stellen. Bedrijven moeten zich daarom de vraag stellen welke rol ook zij kunnen spelen om het draagvlak voor de EU te vergroten in het huidige euro-sceptische klimaat.

winand quaedvlieg

Winand Quaedvlieg is hoofd van het Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB Nederland.

Deel dit bericht

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te blijven maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

KPMG gebruikt cookies voor o.a. de volgende doelen: beveiligen van de website; optimaliseren van de website en de dienstverlening door o.a. analyses websitegebruik en statistieken; integratie met sociale media waardoor bezoekers informatie op onze website kunnen delen via sociale media en e-mail.

Wilt u meer weten over deze cookies lees dan onze Online Privacy Statement

Akkoord