cybercrime

“Nederlandse CEO ziet cybercrime niet als verantwoordelijkheid”

07 Jun 2018

Slechts 40% van de Nederlandse CEO’s vindt dat zijn of haar organisatie goed is beschermd tegen mogelijke aanvallen van cybercrime. Een groot deel van de CEO’s voelt zich niet verantwoordelijk voor de aanpak van cybercriminaliteit.

Dit blijkt uit de jaarlijkse CEO Outlook van KPMG, een onderzoek onder 1.300 CEO’s in elf landen, waaronder Nederland.
Volgens Rob Fijneman, CEO van KPMG en Head of Advisory, staat cybercrime niet hoog op de agenda van de CEO’s. ‘Opvallend is dat de CEO hierin een beperkte rol voor zichzelf ziet. Slechts één op de drie bestuursvoorzitters beschouwt de bescherming van klantgegevens als één van de belangrijkste, persoonlijke verantwoordelijkheden om ook op de lange termijn groei van het aantal klanten te kunnen realiseren. Dat betekent dat de druk op de bedrijven om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die eind deze week van kracht wordt nog altijd groot zal zijn.’

Desondanks geeft ruim 80% van de Nederlandse CEO’s aan dat een gedegen strategie om cybercriminaliteit te voorkomen essentieel is om vertrouwen van de verschillende stakeholders te blijven houden.

Technologie: rendement op korte termijn

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat CEO’s nieuwe technologieën vooral tactisch inzetten en in veel mindere mate strategisch. Met de investeringen die de bedrijven doen in technologie willen zij vooral acute oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. De investeringen voor nieuwe technologieën zijn in beperkte mate op de lange termijn gericht. Nederlandse CEO’s willen vaak op de korte termijn rendement terugzien van de investeringen die zij in nieuwe technologieën doen.

Fijneman: ‘Bijna 90% geeft aan dat de leiding van de onderneming een onverklaarbare drang heeft om op korte termijn inzicht te krijgen in het rendement van alle investeringen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bijna 60% van de Nederlandse bestuurders aangeeft in het verleden veel geld te hebben verloren door investeringen in de verkeerde, opkomende technologieën.’

Weinig vertrouwen in digitalisering

Volgens Fijneman heeft de Nederlandse CEO nog weinig vertrouwen in alle nieuwe mogelijkheden van de digitalisering. ‘Op terreinen waar hij wel bekend is, kiest hij duidelijk voor een heel andere aanpak. Zo zien we dat hij op de arbeidsmarkt zeer proactief en strategisch opereert. Bijna 75% van de Nederlandse CEO’s anticipeert bij het aannemen van nieuwe mensen op de koers die de onderneming gaat varen.’

‘Daarbij hoort ook een flexibele organisatie’, vervolgt Fijneman. ‘Ruim 75% van de bestuursvoorzitters geeft aan dat flexibiliteit de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen groeien. Dat betekent dat bij veel bedrijven het roer volledig om moet. Toch is slechts de helft van de bestuursvoorzitters ervan overtuigd dat het huidige management zich voldoende bewust is van de maatregelen die nodig zijn en in staat is om de noodzakelijke transformatie te leiden.”

Intuïtie versus data-analyse

De Nederlandse CEO lijkt naast digitalisering ook weinig vertrouwen in data-analyse te hebben. Zij zijn huiverig om op basis van deze gegevens beslissingen te nemen. Fijneman: ‘Van de Nederlandse CEO’s geeft 80% aan minder vertrouwen te hebben in dit soort predictive analytics om besluitvorming op te baseren dan in het gebruik van historische gegevens. Ruim de helft van de Nederlandse CEO’s geeft aan de afgelopen drie jaar de inzichten uit data analyses genegeerd te hebben omdat deze haaks op de eigen inzichten of intuïtie stonden.

Toch is de Nederlandse bestuursvoorzitter minder geneigd terug te vallen op het eigen onderbuikgevoel dan zijn buitenlandse collega. Internationaal heeft 70% inzichten uit data analyses de afgelopen drie jaar genegeerd.’

Meer informatie vindt u in deze rapportage.

Deel dit bericht

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te blijven maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

KPMG gebruikt cookies voor o.a. de volgende doelen: beveiligen van de website; optimaliseren van de website en de dienstverlening door o.a. analyses websitegebruik en statistieken; integratie met sociale media waardoor bezoekers informatie op onze website kunnen delen via sociale media en e-mail.

Wilt u meer weten over deze cookies lees dan onze Online Privacy Statement

Akkoord