KPMG Privacy Statement

23 May 2018

(click here for the English version)

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor KPMG. KPMG zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie die u identificeren of identificeerbaar maken (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen.

Dit Privacy Statement heeft hoofdzakelijk betrekking op de website(s) van RAAD. Met dit Privacy Statement informeert KPMG Nederland websitebezoekers en gebruikers van RAAD worden aangeboden over de wijze waarop KPMG omgaat met persoonsgegevens. In principe verzamelt KPMG via RAAD alleen persoonsgegevens indien u die vrijwillig als online bezoeker en gebruiker aan KPMG verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

1.1 Welke informatie verzamelen we?

KPMG verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van uw e-mailadres of door het aanmaken van een account op het RAAD Portaal. Het kan zijn dat u eerder persoonsgegevens hebt verstrekt aan KPMG (bijvoorbeeld als u al een klant bent of al eens een klant bent geweest). KPMG kan op de volgende manieren persoonsgegevens van u verwerken:

 • Indien u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen bij het bezoeken van een van onze websites. Dit kan bijvoorbeeld door het administreren van e-mailaddressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die KPMG kan aanbieden;
 • Indien u uw persoonsgegevens aan KPMG heeft verstrekt in het kader van een dienst die KPMG aan u verleent of heeft verleend;
 • Indien u als relatie uw persoonsgegevens aan KPMG heeft verstrekt om benaderd te worden met voor u interessante diensten en producten van KPMG waaronder seminars en overige bijeenkomsten;

Indien KPMG persoonsgegevens van u heeft verkregen conform aangegeven onder 1 tot en met 3 van het vorenstaande, wordt automatisch een persoonlijk account voor u aangemaakt via deze website en kan KPMG uw persoonsgegevens aanvullen met persoonsgegevens van u uit openbare bronnen. Bijvoorbeeld uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor KPMG om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, voor de optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van KPMG.

Wij zullen bijvoorbeeld door u verstrekte informatie over uw voorkeuren gebruiken om uw gebruikservaringen te personaliseren. Of als u ons per e-mail verzoekt om informatie over KPMG, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van door u verstrekte informatie om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen KPMG is.

Bij registratie voor het RAAD Portaal slaan we uw e-mailadres tijdelijk op tot we per e-mail bevestiging hebben ontvangen van de door u verstrekte informatie (bijvoorbeeld indien wij een e-mail versturen naar het door u bij registratie verstrekte e-mailadres om een inschrijvingsverzoek te bevestigen) of tot KPMG een bevestiging of afwijzing van uw registratie kan toesturen.

1.2 Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

KPMG verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van KPMG. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 3) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 4) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.
 • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het toesturen van content per e-mailing met marketing als doel, waaronder uitnodigingen voor door KPMG georganiseerde evenementen. We zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken op de wijze waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken via de link die staat opgenomen in iedere e-mail die u van ons ontvangt, door in te loggen op onze website of door een e-mail te sturen naar KPMG via privacy@kpmg.nl.

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan KPMG te verstrekken indien u toestemt met de verwerking daarvan door KPMG. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan KPMG neemt u dan eerst contact op met KPMG via privacy@kpmg.nl.

1.3 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

KPMG maakt gebruik van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

1.3.1 IP-adressen

IP-adressen, online identificatienummers van apparaten waar bezoekers onze website mee bezoeken, worden door KPMG geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren, in dit geval wordt de informatie niet op individueel (herkenbaar) niveau geanalyseerd of verwerkt.

1.3.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Daardoor kan de website uw apparaat herkennen. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Als uitgangspunt hebben wij aangenomen dat er geen cookies worden gehanteerd of op dusdanige wijze worden ingezet dat deze geen inbreuk kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van websitebezoekers en gebruikers van de diensten van KPMG. Dit komt erop neer dat er geen expliciete toestemming hoeft te worden gevraagd voor de cookies die op de website worden gehanteerd of dat de werkwijze van deze cookies dusdanig is aangepast dat deze geoorloofd zijn. Dit hebben wij onder andere gedaan door IP-adressen te anonimiseren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner en er is geen toestemming vereist voor het gebruik van deze functionele cookies.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Doel Omschrijving Soort & Duur
Beveiliging (bijv. Asp.NET) Onze websites zijn gebouwd voor standaard internet browsers. Deze hebben een ingebouwde cookie functionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues (bijv. om uw browser type te herkennen) en de performance te verbeteren (bijv. sneller laden van content). Sessie
Verwijderd na sluiting van de browser.
Performance (Browser) Onze websites zijn gebouwd voor standaard internet browsers. Deze hebben een ingebouwde cookie functionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues (bijv. om uw browser type te herkennen) en de performance te verbeteren (bijv. sneller laden van content). Sessie
Verwijderd na sluiting van de browser.
Website voorkeuren Onze cookies onthouden uw websitevoorkeuren (bijv. taal) of vergroten de persoonlijke beleving (bijv. door een gepersonaliseerde groet of inhoud). Deze cookies worden gebruikt op delen van de website waarvoor u via een eigen account toegang heeft. Sessie
Verwijderd na sluiting van de browser.
Analytical
Google Analytics 

 

 

 

 

Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de websites verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers, zoektermen, locatie (landencode) van bezoeker, datum, duur en frequentie van bezoek, gebruikte hardware, browsertype, marketing campagne data. Blijvend Tot twee jaar nadat u geen gebruik maakt van de KPMG website.
Social media (bijv. Gigya, Google+, Facebook, Twitter) Wij gebruiken (externe) social media widgets en/of knoppen om bezoekers de mogelijkheid te bieden om informatie van onze websites te delen via social media en e-mail. In dit verband worden op geaggregeerd niveau (dus niet op individueel niveau) de interacties en activiteiten van bezoekers van onze website die gebruik maken van deze diensten bijgehouden (bijv. het aantal keren dat informatie wordt gedeeld (social share count)). Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om de effectiviteit van content te meten en deze beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Wij raden u aan de privacy informatie van de betrokken social media te raadplegen alvorens deze functionaliteit te gebruiken. Blijvend Maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de KPMG website.

Op onze webpagina’s worden ook andere instrumenten of widgets van derde partijen gebruikt om aanvullende functionaliteit te verschaffen. Er wordt dan een cookie op uw apparaat geplaatst zodat u gemakkelijker gebruik kunt maken van de diensten en om ervoor te zorgen dat uw interactie op juiste wijze zichtbaar is op onze websites.

Cookies op zichzelf genomen verschaffen ons geen informatie over uw e-mailadres of andere informatie die u persoonlijk kan identificeren. In onze analytische rapporten kunnen we andere identificerende informatie ontvangen waaronder IP-adressen, maar deze zullen geaggregeerd en/of geanonimiseerd worden verzameld en ontvangen, dit heeft slechts het doel om het aantal unieke bezoekers van onze websites en de geografische afkomst van bezoekersaantallen te identificeren en niet om individuele bezoekers te identificeren.

1.3.3 Google Analytics

KPMG maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Om websitebezoekers meer keuzemogelijkheid te bieden over hoe hun data wordt verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics dient te worden verzonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten verzonden wordt.

1.3.4 Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. KPMG gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

KPMG of haar dienstverleners gebruiken web beacons om de effectiviteit te meten van websites van derden die recruitment of marketingdiensten aan ons verlenen of om geaggregeerde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren.

U hebt de mogelijkheid om bepaalde web beacons onbruikbaar te maken door de daarbij behorende cookies te weigeren. De web beacon kan dan nog steeds een anoniem bezoek registreren vanaf jouw IP adres, maar cookieinformatie wordt dan niet geregistreerd.

In sommige van onze nieuwsbrieven en andere communicaties monitoren we acties van ontvangers, zoals het aantal keer dat een e-mail geopend wordt, door geïntegreerde links in de betreffende berichten. We verzamelen deze informatie om bezoekersinteresse te meten en om toekomstige gebruikservaring te bevorderen. Bij het aanmelden voor dergelijke communicatie hebben we u hierover geïnformeerd en/of heeft u hier toestemming voor gegeven. Indien u dit niet langer wenst, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de link in de nieuwsbrief te klikken.

1.4 Advertentienetwerken

De website van RAAD Portaal maakt gebruik van advertentienetwerken van LinkedIn en Facebook. Dit betekent dat deze netwerken cookies plaatsen op de systemen van bezoekers en gebruikers van de RAAD website. KPMG gebruikt deze cookies om door de netwerken audiences samen te laten stellen die voldoen aan bepaalde eisen en tevensom look-alike audiences te maken in het kader van marketing. Persoonsgegevens die gedeeld worden middels dergelijke advertentienetwerken worden beheerst door privacy policies van deze netwerken. KPMG heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen.

Daarnaast kan de website van RAAD gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, op wie wij weinig of geen invloed hebben.

1.5 Kinderen

KPMG begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

2. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan KPMG in sommige gevallen KPMG persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners  die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door KPMG met derde partijen:

 • Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail;
 • Voor de registratie rondom door KPMG georganiseerde evenementen;
 • Voor het optimaliseren en/of personaliseren van content op onze websites;
 • Voor een effectieve bedrijfsvoering.

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast kan KPMG persoonsgegevens doorgeven aan andere KPMG member firms of externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. KPMG kan ook persoonsgegevens opslaan in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door KPMG van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

KPMG kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. KPMG moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. KPMG verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Ook zal KPMG geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van de eigen direct marketing doeleinden van deze derden.

3. Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten (zoals websites en portals). In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, KPMG kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

4. Rechten

Als u persoonsgegevens aan KPMG beschikbaar hebt gesteld, heeft u in de meeste gevallen het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. Indien u bent geregistreerd op het RAAD Portaal heeft u de mogelijkheid om zelf uw persoonsgegevens in te kunnen zien. U kunt ons ook om inzage verzoeken. Wij zullen dan de informatie aan u verstrekken. Voordat we persoonsgegevens aan u verstrekken kunnen we u verzoeken om u te identificeren en om ons de noodzakelijke informatie te verschaffen over uw interactie met KPMG, zodat we gemakkelijk uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Indien de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist zijn kunt u ons verzoeken om onjuistheden te verbeteren, maar u bent ook in staat om deze zelf aan te passen in het RAAD Portaal.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG indien we niet (meer) bevoegd zijn om deze gegevens te gebruiken, en daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens indien we deze te lang bewaren en in bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG te laten beperken of om van KPMG uw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

U kunt ook een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten indienen door contact op te nemen met privacy@kpmg.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan het verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden. KPMG streeft ernaar om verzoeken binnen de wettelijke termijn van één maand te kunnen opvolgen of uitvoeren, afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid van verzoeken is het toegestaan dat wij deze termijn met maximaal twee maanden kunnen verlengen. Deze verlenging zal door ons binnen een maand aan u worden vermeld. Daarnaast kan het zo zijn dat wij een verzoek van u niet hoeven uit te voeren, bijvoorbeeld als wij een wettelijke grond hebben om uw gegevens te verwerken. Indien dit het geval is, zullen wij dit onderbouwen.

5. Beveiliging en integriteit van gegevens

KPMG heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Ook waarborgen wij dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Voor persoonsgegevens die u beschikbaar stelt en die wij verwerken met als doel: 1) marketing; 2) het op gepaste wijze managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 3) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 4) een effectieve bedrijfsvoering, hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar na beëindiging van het contact of de relatie, tenzij expliciet anders wordt aangegeven op de plek waar u uw persoonsgegevens beschikbaar stelt.

De standaard bewaartermijn van 1 jaar gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens niet langer actief gebruikt worden door u of door KPMG voor het behalen van de genoemde doelen en er daarmee niet langer sprake is van bijvoorbeeld een overeenkomst die dient te worden uitgevoerd.

 • Binnen 12 maanden na het ingaan van de bewaartermijn worden uw gegevens daadwerkelijk volledig verwijderd (dit betreft ook verwijdering uit achterliggende systemen bedoeld voor bijvoorbeeld rapportages en ‘back-up’ van data en bij derde partijen die KPMG inzet voor de genoemde doelen).

Indien er tussen het ingangsmoment van de bewaartermijn en de daadwerkelijke verwijdering van uw persoonsgegevens hernieuwd sprake is van actief gebruik door u of door KPMG voor het behalen van de genoemde doelen – bijvoorbeeld omdat u zelf een update doorgeeft over uw gegevens– stopt het genoemde verwijderingsproces.

6. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat KPMG websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere KPMG member firms die niet worden beheerst door dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt

7. Wijzigingen in dit beleid

KPMG kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop KPMG uw persoonsgegevens beschermt.

8. Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

KPMG is gecommitteerd om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar: privacy@kpmg.nl, U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

KPMG heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met de Functionaris per e-mail: FG@kpmg.nl.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verwijzingen in dit Privacy Statement naar “KPMG”, “wij”, “onze” en “ons” verwijzen naar KPMG NV en haar dochterondernemingen. Voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. (“KPMG S&F”) verantwoordelijk, samen met de KPMG-entiteit die primair doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt, tenzij hierover ten aanzien van een gegevensverwerking een andere schriftelijke afspraak is gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat KPMG S&F binnen de KPMG-organisatie zoveel mogelijk belast is met de naleving van verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante (implementatie)wetgeving, zodat de andere verwerkingsverantwoordelijken binnen de KPMG-organisatie zoveel mogelijk worden ontlast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de informatieplicht en de uitoefening van rechten door betrokkenen. KPMG S&F is een dochteronderneming van KPMG NV die is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

 

Deel dit bericht

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te blijven maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

KPMG gebruikt cookies voor o.a. de volgende doelen: beveiligen van de website; optimaliseren van de website en de dienstverlening door o.a. analyses websitegebruik en statistieken; integratie met sociale media waardoor bezoekers informatie op onze website kunnen delen via sociale media en e-mail.

Wilt u meer weten over deze cookies lees dan onze Online Privacy Statement

Akkoord